top of page

Algemene voorwaarden jaarmarkt Stichting HoeverDorpsfeest

 

Algemeen

De jaarmarkt is onderdeel van het HoeverDorpsfeest. Primair doel van de jaarmarkt is om mensen gelegenheid te geven om tweedehands spullen (zolderopruiming, kleding) te verkopen.

 

Begrippen en datum

De jaarmarkt in Egmond aan den Hoef wordt georganiseerd door de Stichting HoeverDorpsfeest, hierna verder te noemen ‘de stichting’ of ‘organisatie’.

De algemene voorwaarden gaan in op 1 januari 2014.

 

De jaarmarkt wordt jaarlijks gehouden op de zondag van het tweede weekend in juni.

 

Vergunning

De vergunning voor de activiteiten rond het HoeverDorpsfeest in het tweede weekend van juni wordt door de gemeente Bergen verleend aan de Stichting HoeverDorpsfeest.

 

Locatie, opbouw, parkeren en inrichting

De jaarmarkt wordt gehouden in de oude dorpskern van Egmond aan den Hoef tussen 9:00 en uiterlijk 17:00 uur. Begin- en eindtijden kunnen afhankelijk van andere programmaonderdelen afwijken.

In verband met het historische karakter van de dorpskern moeten auto’s tijdens de markt buiten het marktterrein (aangegeven door de dranghekken) worden geparkeerd.

Auto’s mogen uiterlijk tot aanvang (9.00 uur), en na afloop van de jaarmarkt, op het marktterrein. Na inrichting van de kraam dient de auto zo spoedig mogelijk buiten het marktterrein te worden geparkeerd. De kramen kunnen vanaf 7.00 en tot 9.00 uur worden ingericht.

 

Opruimen en afval

Er mag niet voor de vastgestelde eindtijd ingepakt of opgeruimd worden, tenzij de organisatie daarvoor toestemming geeft;

U bent zelf verantwoordelijk voor het meenemen van uw afval. De organisatie moet betalen voor het achtergelaten afval. U helpt om de kraamhuur zo laag mogelijk te houden door uw eigen afval mee te nemen.

Verkoopt u etenswaren in wegwerpverpakking (ook bordjes en bekers)? 

Dan bent u verplicht een afvalbak bij uw kraam of foodtruck neer te zetten.

 

Afmetingen kraam

De kraam is 4 m lang en 1,20 m breed.

 

Aanmelding en betaling

U kunt een kraam huren via www.hoeverdorpsfeest.nl. Na betaling via de website is uw reservering definitief. 

 

Aansprakelijkheid en afgelasting

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan handel, voertuigen, transportmaterialen, kraamhuurders of derden ontstaan voorafgaand, tijdens of na afloop van de Hoever jaarmarkt;

Bij een besluit tot afgelasting in verband met weersomstandigheden op de dag van de Hoever jaarmarkt (eventueel op grond van de te verwachten weersomstandigheden), wordt een deel van het huurbedrag terugbetaald. Organisatiekosten en eventuele kosten die de kraamverhuurder in rekening heeft gebracht worden op het terug te geven bedrag in mindering gebracht.

Een eventuele afgelasting zal zo spoedig mogelijk op de website worden gepubliceerd.

 

Kraamtoewijzing

Met ingang van 2023 is het mogelijk zelf een kraam te kiezen via www.hoeverdorpsfeest.nl. Hierbij geldt dat reservering definitief is zodra de betaling is gelukt.

 

Bewoners van het marktgebied hebben voorrang bij kraamhuur ten aanzien van een kraam “voor de deur”.

 

Verkoop zonder kraam

Binnen het marktgebied is verkoop zonder kraam verboden. Een uitzondering vormen kinderen tot 12 jaar. Zij mogen hun speelgoed verkopen op het grasveld ten noorden van Dorpshuis Hanswijk.

Als er naast de kraam ruimte is mag er (bijvoorbeeld) een kledingrek geplaatst worden. Zulks in goed overleg met de huurder van de kraam naast de uwe.

 

Annulering

Annulering is mogelijk tot twee weken voor de jaarmarkt.

Algemeen

Verkoop van alcoholhoudende dranken is verboden.

Verkoop van voedsel geschiedt onder voorwaarden van de VWA en dient altijd vooraf gemeld te worden aan de marktmeester.

 

Slotbepalingen

U dient de aanwijzingen van organisatie, politie en brandweer op te volgen.

Door een verzoek tot deelname aan de Hoever jaarmarkt stemt men in met deze algemene voorwaarden.

Het niet naleven van het in deze algemene voorwaarden bepaalde en/of het niet opvolgen van aanwijzingen door de organisatie kan verwijdering en uitsluiting van deelname (ook op latere markten) tot gevolg hebben;

Daar waar naar de mening van een kraamhuurder of van de organisatie deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist eenzijdig de organisatie.

bottom of page